Technologie

W produkcji pieczywa technologia zajmuje się głównie procesami mieszania, fermentacji i wypieku. Oprócz tych głównych procesów w produkcji pieczywa występują operacje pomocnicze takie jak: prze­noszenie, przepływ, przesiewanie, dzielenie i formowanie.

Zasadniczym zadaniem stojącym przed technologią piekarstwa jest dobór takich metod produkcji i ich parametrów, które gwarantują naj­wyższą jakość pieczywa przy minimalnym zużyciu środków takich, jak .surowce, energia, żywa praca, oraz w najkrótszym czasie produkcji. Aby osiągnąć ten cel, często metody technologiczne i ich parametry muszą być zmieniane i dostosowywane do zmiennych właściwości surowca, wyposażenia technicznego i upodobań konsumenta.

Zasadniczym kierunkiem w rozwoju technologii piekarstwa jest in­tensyfikacja procesów polegających na ich przyspieszeniu. Obejmuje ona wszystkie etapy procesu produkcyjnego. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując odpowiednio intensywne mieszanie ciasta, przyspieszenie pro­cesów fermentacji oraz racjonalny wypiek.

Technologia stosowana w produkcji pieczywa jest zróżnicowana. W zależności od rodzaju mąki stosowanej do wyrobu ciasta i związanej z tym technologii rozróżnia się; technologię ciasta pszennego, inaczej drożdżowego, technologię- ciasta żytniego, inaczej ukwaszonego, technologię ciasta mieszanego, tj. łączącego cechy ciasta drożdżowego i ukwaszonego.

Zasadnicze   różnico   występują   w   technologii   przygotowania   ciasta pszennego i żytniego, a ciasto mieszane jest produkowane z zastosowaniem technologii pośredniej.

Ciasto pszenno jest spulchniane za pomocą drożdży, w wyniku czego wytwarza ją się w nim charakterystyczne substancje smakowo-zapachowe.

Ciasto żytnie, ze względu na właściwości mąki, wymaga ukwaszania, co powoduje odmienny od pszennego smak i zapach pieczywa żytniego Technologia pieczywa żytniego jest więc bardziej skomplikowana, a proces dłuższy niż w przypadku pieczywa pszennego.

Technologia produkcji pieczywa jest stale unowocześniana i udoskonalana dzięki pracom badawczym i innowacjom produkcyjnym.

Szukaj - Baza Firm

Przepisy - Pieczenie

Chleb z otrębami - Zdrowe nie znaczy nudne

Przepisy, Receptury

portal piekarniczy

Zapach chleba, który wypełnia dom podczas jego pieczenia przywołuje najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa. Miło jest rozpocząć dzień kromką jeszcze ciepłego, św...

Najczęściej czytane

Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep Piekarnie, Cukiernie, Lodziarnie, zaopatrzenie piekarni, piece piekarnicze, wyposażenie piekarni, katalog firm, piekarnictwo,sklep