Najczęściej czytane

Technologie

Posadzka polimerowa w piekarni

Dobór właściwej podłogi do zakładu piekarniczego nastręcza nie lada problemów. Wynika to z tego, że podłoga poza walorami estetycznymi musi spełniać szereg istotnych warunków związanych ze specyfiką wykonywanej działalności w przemyśle spożywczym. Do najważniejszych z nich należy łatwość czyszczenia powierzchni oraz zachowanie bezpieczeństwa pracy.

Piekarnia to zakład o bardzo charakterystycznej specyfice działalności. Większość z działań ma miejsce w przestrzeni otwartej, a proces technologiczny nie odbywa się na zamkniętej linii produkcyjnej. Ponadto produkt finalny wykonywany jest z wielu produktów składowych, co przyczynia się do zwiększonego ryzyka zabrudzeń i zanieczyszczeń powierzchni podłogowej. Podłoga w piekarni musi, więc sprostać tym znacznym wyzwaniom, by móc zapewnić odpowiedni poziom eksploatacji.

Warunki do spełnienia

Podłoga w piekarni musi wykazywać odporność na ciepło w części produkcyjnej, ale także i na niską temperaturę w dziale magazynowym. Jest to już przyjęty standard przy tego typu realizacjach. Jednocześnie powinna posiadać właściwości antypoślizgowe, gdyż w miejscu tym często dochodzi to rozlania płynów. Wszystko po to, aby zabezpieczyć pracę zespołu piekarniczego przed wypadkami. Ponadto od powłoki podłogowej wymaga się odporności na działanie wszelkiego rodzaju chemii spożywczej, czyli m.in.: olejów, tłuszczy roślinnych oraz zwierzęcych. Wynika z tego także druga cecha, którą jest możliwie łatwe czyszczenie powierzchni. Jednak, co bardzo ważne, nie mogą być przy tym procesie stosowane silne środki czyszczące, gdyż zabraniają tego przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W piekarniach spotkamy także sporej wielkości maszyny i środki transportu. Podczas swojej pracy wywołują one ogromną ilość wibracji oraz wywierają duży nacisk na podłogę, przez co powinna ona również radzić sobie z tego typu oddziaływaniem.

Beton to nie wszystko

Posadzka będąca ważnym, mocno obciążonym i intensywnie eksploatowanym elementem budynku, wymaga specjalnego zabezpieczenia. Powierzchnia podłogi przemysłowej narażona jest trwale na ścieranie i ściskanie, musi być odporna na działanie czynników chemicznych, a jednocześnie pełnić rolę ochronną i dekoracyjną. - Najbardziej powszechnym materiałem stosowanym do wykonywania podłóg przemysłowych jest beton. Niezabezpieczona powierzchnia betonu jest jednak narażona na szybką degradację, pylenie, wycieranie i nasiąkanie cieczami - wyjaśnia Janusz Kornaś, ekspert Megachemie Research & Technologies SA. Aby móc uchronić się przed tego typu zjawiskami, najczęściej wśród metod ochrony powierzchni podłóg betonowych stosuje się zatarcie powierzchni betonu materiałem mineralnym oraz zabezpieczenie powierzchni polimerowymi posadzkami przemysłowymi.

Godne uwagi

Wspomniane wcześniej warunki eksploatacyjne, wynikające ze specyfiki pracy w zakładzie piekarniczym, spełniają właśnie posadzki polimerowe. Jest to związane z ich charakterystycznymi właściwościami, do których należą twardość, wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, ale także elastyczność. Co ważne, tworzą one szczelną powłokę, dzięki czemu ciecze i tłuszcze nie wnikają do podłoża. Nie ulegają również zabrudzeniom pod wpływem barwników spożywczych czy też cukrów, co ułatwia ich późniejsze ewentualne czyszczenie. Można do tego wykorzystać nawet ogólnie dostępne detergenty i środki czyszczące. Pozwala to zagwarantować czystość w zakładzie oraz to, że podłoga nie będzie stanowiła źródła zarazków i bakterii. Ponadto materiały przeznaczone do wykonywania posadzek polimerowych, po całkowitym utwardzeniu są obojętne dla zdrowia i środowiska, co zapewnia brak możliwości wejścia w interakcję z produkowanymi w piekarni wyrobami.

Zróżnicowane, ale równie mocne

Wśród szerokiego wachlarza występujących na rynku posadzek szczególnie dobrze sprawdzają się
posadzki żywiczne: epoksydowe, poliuretanowe lub epoksydowo-poliuretanowe. Gdy dołączy się do nich specjalne kruszywo kwarcowe uzyskują dodatkową właściwość – antypoślizgowość - której stopień szorstkości można regulować poprzez dobór odpowiedniej frakcji wspomnianego kruszywa. Cecha ta jest szczególnie istotna w miejscach takich jak piekarnia, gdzie zagrożenie wypadkiem pracownika po przez poślizgnięcie jest bardzo duże. Co ważne, kolejną istotną ich zaletą jest brak fug. Zwiększa to izolacyjność powłoki, dzięki czemu do podłoża betonowego nie przecieka woda lub inne substancje, które mogłyby przyspieszyć jego proces degradacji. Także aplikacja posadzek polimerowych nie przysparza tyle problemów co kładzenia płytek, gdyż przy niej nie jest wymagane docinanie poszczególnych elementów. Ponadto płytka ceramiczna ma słabszą wytrzymałość na oddziaływanie mechaniczne, przez co jest bardziej podatna na pęknięcia, wgniecenia i zarysowania. Efektem czego są często spotykane w miejscach ich położenia „mozaiki”, które w perspektywie czasu mogą doprowadzić do całościowego odspojenia i zniszczenia posadzki.

Uwaga na podłoże

Posadzki polimerowe spotykane na rynku są w większości bardzo proste w użyciu. Na początku należy jednak oczyścić powierzchnię betonową z mleczka cementowego, pyłu, zaolejenia, śladów tłuszczu, luźnych, niezwiązanych lub słabo związanych z podłożem fragmentów betonu oraz starych powłok. –Trwałość posadzek polimerowych w znacznym stopniu zależy od odpowiedniego przygotowania podłoża betonowego. Etap ten można wykonać mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie) lub metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie) – podpowiada Kornaś. Nie należy zapominać o pęknięciach i ubytkach, które należy naprawić przed położeniem posadzki. Podczas aplikacji na nowym betonie lub zaprawach naprawczych trzeba przestrzegać minimalnych czasów dojrzewania betonu oraz materiałów naprawczych. Mając wszystkie te elementy na uwadze, można przejść do aplikowania posadzki.

Szybka aplikacja i gwarancja wytrzymałości

Czas wykonania posadzki uzależniony jest od wielkości powierzchni zakładu piekarniczego, jednak jej położenie sprawnemu wykonawcy zajmuje maksymalnie kilka godzin. Po prawidłowej aplikacji, podłoga jest już gotowana do eksploatacji, dzięki czemu właściciel piekarni nie musi zamykać działalności z powodu długiego okres remontu. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, a także brak strat wynikających
z zaprzestania działania zakładu. Dzięki zastosowaniu posadzek oszczędza się również środki finansowe, które w przyszłości trzeba byłoby przeznaczyć na naprawy i remonty. Co najciekawsze, nawet po latach podłogi polimerowe właściwie pielęgnowane i konserwowane w wielu miejscach wyglądają tak jakby zostały położone dopiero przed momentem.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na: http://www.megachemie.com.

Szukaj - Baza Firm

Porady

Przepisy - Pieczenie