Najczęściej czytane

Słownik

Ze względu na duże obciążenie cieplne i mechaniczne konstrukcja pieca musi być wytrzymała i solidna. W masywnej bryle pieca mieści się system grzejny i roboczy. System grzejny składa się z paleniska i kanałów grzejnych a system roboczy z dużej powierzchni przyjmującej ładunek ciasta zwanej trzonem wypiekowym.

Trzon wypiekowy jest umieszczony w komorze wypiekowej. Obecnie budowane piece mają 3 – 6 komór wypiekowych w obudowie stalowej.

Trzony pieca mogą być nieruchome lub ruchome. Jeżeli piec ma trzony nieruchome wówczas nazywa się piecem wrzutowym. Wypiek ciasta powinien się odbywać w atmosferze nawilżonej dlatego do komory wypiekowej doprowadza się wodę która zamienia się w parę. Nadmiar pary wodnej jest odprowadzany na zewnątrz przewodem kominowym lub wyciągowym.

 

Elementami grzejnymi pieców rurowych są zamknięte rury stalowe tzw. rurki Perkinsa wykonane z wysoko gatunkowej stali ciągnionej bez szwu, wypełnione w 1/3 ich pojemności wodą destylowaną. Jeden koniec rury jest wmurowany w palenisko, a drugi jest wprowadzony do komory wypiekowej. Działanie systemu grzewczego w piecach tego typu polega na wytworzeniu w rurach pary wodnej w skutek czego zwiększone w ten sposób ciśnienie podwyższa w nich temperaturę wrzenia wody.

 

Gdy temperatura komory wypiekowej wynosi 250 – 260 stopni Celsjusza temperatura wody w rurach wynosi około 310 stopni Celsjusza a ciśnienie około 10 MPa. Jeżeli ciśnienie w rurze przekroczy 14 MPa wówczas może nastąpić eksplozja rury i jej rozerwanie co powoduje uszkodzenie pieca oraz grozi nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli końcówka rury wzdęła się na skutek bardzo wysokiej temperatury należy wygasić palenisko i zimną rurę rozwiercić wiertłem w celu wypłynięcia z niej wody. Piec można użytkować dalej jeżeli ilość nieczynnych nie przekracza pięciu. Rury wyprowadzone z paleniska są ułożone pokładami przy czym jeden pokład rur jest ułożony pod trzonem wypiekowym natomiast drugi jest zawieszony nad trzonem wypiekowym. Każdy pokład rur jest umieszczony na specjalnych dźwigniach ułożonych na ścianach nośnych pieca.


W zależności od sposobu ogrzewania komór wypiekowych odróżnia się trzy podstawowe typy pieców rurowych. Piec typu RR jest to piec pełno rurowy, ma on dwie komory wypiekowe ogrzewane rurkami Perkinsa. Piec typu RK jest to piec kombinowany ogrzewany systemem rurowo – kanałowym, jedna dolna komora pieca jest ogrzewana za pomocą rur natomiast druga za pośrednictwem kanału spalinowego, rozgałęzionego i poprowadzonego nad górną komorę wypiekową .Piec typu RRK jest to trzy komorowy piec w którym pierwsza i druga komora jest ogrzewana rurami, a trzecia górna komora ogrzewana jest za pomocą kanału spalinowego poprowadzonego nad komorą wypiekową.

Piec rurowy trzykomorowy pierwsza i druga komora są ogrzewane rurami , trzecia górna jest ogrzewana za pomocą kanału spalinowego który znajduje się nad komorą wypiekową. Obsadzenie trzonów kęsami ciasta odbywa się przez drzwi wsadowe. Do kontroli temperatury w komorach wypiekowych służą pirometry. Nawilżanie komór wypiekowych parą wodną odbywa się po przekręceniu zaworu przez co woda dopływa na płyty parownikowej umieszczonej pod trzonami wypiekowymi. Najniższą komorę wypiekową obsługuje się z dołka przedpiecowego. Komory usytuowane wyżej obsługuje się z poziomu podłogi piekarni. W dołku przedpiecowym zainstalowana jest kratka ściekowa.

Trzony wypiekowe składają się ze szczelnie dopasowanych płyt. Pod trzonami oraz nad ich sklepieniem są zawieszone rury grzejne. Pod najniższym trzonem znajduje się tzw. ślepy trzon zbudowany z warstwy kamienia tłoczni żwiru i piasku. W tylnej części komór wypiekowych mieści się kanał służący do odprowadzenia nadmiaru pary wodnej z komory wypiekowej. Najwyższa komora wypiekowa jest dogrzewana od góry przez kanał spalinowy. Spaliny przed wlotem do komina opływają dwa kotły przeznaczone do ogrzewania wody do celów produkcyjnych i gospodarczych.

Szukaj - Baza Firm

Przepisy - Pieczenie