Najczęściej czytane

Wiadomości

Piecowe instalacje termoolejowe firmy HEUFT, piece piekarnicze Heuft, jakie piece do piekarniPiecowe instalacje termoolejowe firmy HEUFT to aktualnie najbardziej ekonomiczna oraz innowacyjna propozycja wśród pieców do wypieku pieczywa. Firma Karl HEUFT GmbH z Eifel – kolebka niemieckiej myśli konstrukcyjnej pieców piekarskich – koncentruje się wyłącznie na budowie pieców piekarskich i to od roku 1840.

Jako najstarsza niemiecka firma konstruująca piece dysponuje jedynym w swoim rodzaju bezcennym doświadczeniem w budowie wszystkich znanych systemów wypieku. Cel firmy jest jasno określony: piece najwyższej jakości – bez kompromisów. Wierna tej filozofii i w dążeniu do oferowania w każdej generacji pieców najlepszej z możliwych technologii, już od ponad 30 lat konsekwentnie specjalizuje się w wypiekach na termooleju. Instalacja termoolejowa. Nośnik ciepła, czyli syntetyczny termoolej, podgrzewany jest w kotle grzewczym zasilanym palnikiem gazowym lub olejowym. Wysokowydajna pompa kotła transportuje termoolej rurociągami instalacji pierścieniowej do pieców piekarskich, gdzie poprzez panele grzewcze przenosi ciepło do pieca i wypiekanych wyrobów.

Każdy z zasilanych pieców posiada tzw. obieg wtórny, składający się z własnej pompy obiegu oleju, zaworu mieszającego, systemu paneli grzewczych i wytwornic pary. Wymieniony obieg wtórny umożliwia indywidualną regulację temperatury w każdym z pieców zasilanym z jednego kotła. Dzięki wysokiej akumulacji oraz doskonałemu przekazywaniu ciepła przez syntetyczny nośnik ciepła osiąga się doskonałe rezultaty pieczenia.

Piece piekarnicze HEUFT

Piec termoolejowy HEUFT VULKAN Thermo-Roll®
Tytan pracy! Piec termoolejowy wózkowy HEUFT VULKAN Thermo-Roll® jest obecnie najnowocześniejszym piecem do wypieku pieczywa. Wizualnie przypominający piec obrotowy, w rzeczywistości jest dużym powierzchniowo (w zależności od wersji 18-20,7m2) piecem piekarsko-cukierniczym. Rekordowo zminimalizowane wymiary gabarytowe (szerokość 164 cm x głębokość 290 cm x wysokość 241 cm) pozwalają na zainstalowanie pieca w niemal każdym zakładzie produkcyjnym.


Piece piekarnicze HEUFT Obsługa pieca wózkowego HEUFT VULKAN Thermo-Roll® może odbywać się, w zależności od rodzaju wypiekanego pieczywa, za pomocą potrójnego wózka do wypieku na blachach (pieczywo drobne piekarskie, formowe oraz cukiernicze) lub w wersji do ciągłej produkcji chleba za pomocą wózka z płytami hertowymi, obsługiwanego poprzez wózek załadowczy oraz rozładowczy.
Wypiek chleba. Podczas wypieku chleba w piecu HEUFT VULKAN Thermo-Roll® idealnym rozwiązaniem stało się zastosowanie wózka wyposażonego w 10 płyt wypiekowych, który instalowany jest w komorze wypiekowej pieca. System załadunku chleba odbywa się za pomocą aparatów załadowczych. Absolutną nowością jest system rozładunku, rewelacyjnie skracający jego czas. Odbywa się on specjalnie profilowanymi aparatami rozładowczymi, które zabierają pieczywo z każdej płyty wypiekowej. Dzięki temu łączny czas załadunku i rozładunku redukuje się do zaledwie 2 minut (w zestawieniu z adekwatnymi powierzchniowo piecami komorowymi, rozładowywanymi łopatą,oszczędność czasowa wynosi do 10 minut). Piec obsługiwany jest jednoosobowo, przy czym jedna osoba jest w stanie obsłużyć aż 5 równolegle pracujących pieców HEUFT VULKAN Thermo-Roll®, czyli np. 90m2 powierzchni wypiekowej.


Piece piekarnicze HEUFT Wypiek bułek i innych drobnych produktów odbywa się za pomocą potrójnego wózka z blachami wypiekowymi. Warto dodać, że wózki w zależności od potrzeb (podczas narabiania i fermentacji pieczywa) można rozłączyć, a następnie w prosty sposób sprzężyć ze sobą przed wypiekiem. System wypieku bułek za pomocą potrójnego wózka jest przychylny dla obsługującego piec pracownika – dzięki specjalnemu, zgłoszonemu do opatentowania przez firmę HEUFT mechanizmowi napędu, sprzężone ze sobą 3 wózki automatycznie wjeżdżają do pieca i z niego wyjeżdżają po wypieku. Wystarczy nacisnąć tylko odpowiedni przycisk. Tak łatwo jeszcze nie było.
Załadować i rozładować 18-tkę w 2 minuty zatrudniając w tym celu 1 osobę? Żaden problem! Pod jednym warunkiem – jeżeli jest to 18-tka firmy HEUFT.

Sterowanie pieca typu „Touch-Screen” to nowoczesny panel obsługi z odpornym na zarysowania ekranem dotykowym na podczerwień 5,7 cala. Jednostka komputerowa PLC nadzoruje i steruje wszystkimi parametrami związanymi z procesem wypieku. Oprogramowanie pozwala na utworzenie i zapisanie 99 receptur programowych, które dzięki połączeniu sieciowemu można również przesyłać do innych pieców. Okablowanie sieciowe pomiędzy poszczególnymi piecami a kotłem grzewczym stanowi optymalne rozwiązanie dla kompleksowego nadzoru pracy i bezpieczeństwa całej instalacji termoolejowej. Wszystkie niezbędne stany i funkcje pracy pieców i kotła są na bieżąco wyświetlane na czytelnych wyświetlaczach z intuicyjnym menu w języku polskim.

Turbo-obieg (tzw. opcja Turbo) – ważny element wyposażenia pieca HEUFT, odpowiadający za cyrkulację gorącego powietrza wokół wypiekanego produktu. Pozwala on, nawet przy gęstym obsadzeniu produktów, na uniknięcie wad wizualnych pieczywa, jakimi są miejsca niedopieczone i całkowicie eliminuje nierównomierność wypieku, która występuje często podczas wypieku w piecach cyklotermicznych. System Turbo wpływa również na podwyższenie walorów objętościowych pieczywa w pierwszej fazie wypieku oraz uzyskanie chrupkiej i wypieczonej skórki na wyrobie w końcowym etapie pieczenia.

Piece piekarnicze HEUFT Kocioł – serce instalacji. Liczba i wielkość powierzchni wypiekowej zainstalowanych pieców decyduje o doborze mocy kotła grzewczego. Jeden kocioł grzewczy może ogrzać nawet do 160m2 powierzchni wypiekowej pieców. Przy zakupie kotła grzewczego należy kierować się perspektywami rozwoju zakładu produkcyjnego, co umożliwia w przyszłości ograniczenie kolejnego zakupu tylko do kosztu pieca i pozwala na jego bezproblemowe podłączenie do wcześniej zakupionego kotła o zwiększonej mocy. W większych instalacjach montuje się 2 lub 3 kotły pracujące kaskadowo, podążając za bieżącym zapotrzebowaniem mocy w piecowni. Zastosowanie oleju grzewczego w instalacjach technologicznych wymagających wysokich temperatur pozwala na osiąganie temperatury medium do 300ºC, przy zachowaniu praktycznie ciśnienia atmosferycznego. Trwałość olejowego, syntetycznego nośnika ciepła szacuje się na 15 lat przy zachowaniu corocznej jego kontroli.

Dlaczego warto zainwestować w piece HEUFT?
Argumenty decydujące o przewadze pieców termoolejowych wózkowych HEUFT WULKAN Thermo-Roll® nad tradycyjnymi konstrukcjami pieców cyklotermicznych i rurowych:

 • Maksymalna powierzchnia wypiekowa na minimalnej powierzchni zakładu produkcyjnego. Piec HEUFT 18m2 instalujemy na powierzchni 3,43m2; szerokość 164 cm x głębokość 290 cm x wysokość 241 cm. Tradycyjne piece o powierzchni 18m2 potrzebują ok. 6-7m2.
 • Minimalne zużycie oleju lub gazu. Piec HEUFT 18m2 podczas godzinnej pracy potrzebuje 6,3 litra oleju opałowego lub 5,9 m3 gazu – daje to oszczędność na poziomie 20-30 proc. paliwa/godzinę w stosunku do pieców cyklotermicznych.
 • Minimalne koszty zatrudnienia pracowników. Jeden przeszkolony pracownik może obsłużyć do 5 równolegle pracujących pieców wózkowych HEUFT VULKAN Thermo-Roll® (czyli powierzchnię wypiekową 90m2).
 • Skrócony do minimum czas załadunku i rozładunku pieca. Całkowity czas związany z załadunkiem i rozładunkiem pieca to zaledwie 2 minuty pracy jednej osoby (w piecach o tradycyjnej konstrukcji od 10 do 15 minut). Obsługujący może zaoszczędzony czas poświęcić na obsługę kolejnego pieca lub inne czynności produkcyjne.
 • Zwiększenie wydajności produkcyjnej. Optymalnie wyposażony piec HEUFT VULKAN Thermo-Roll® 18m2 osiąga wydajność ok. 486 sztuk wypieczonego chleba 0,5 kg lub ok. 3300 bułek podczas godziny pracy pieca.
 • Wyższa jakość wypiekanych produktów. Piec HEUFT 18m2 wyposażony jest w podwójną, niezależnie ogrzewaną wytwornicę pary, która pozwala na zapewnienie dowolnej ilości zaparowania w postaci wilgotnej pary – w przypadku pieców tradycyjnych wytwornice umieszczone są zazwyczaj w sąsiedztwie komory spalania, co przekłada się na niepożądany efekt tzw. „suchej pary”. Ponadto piec HEUFT standardowo wyposażony wyposażony jest w system TURBO zapewniający obieg gorącego powietrza wokół wypiekanego produktu oraz błyskawiczne opróżnienie komory wypiekowej z pary wodnej. Zastosowanie tych rozwiązań technicznych pozwala na wypiek pieczywa o większej objętości i lepszych walorach organoleptycznych.
 • Idealna równomierność wypieku. Piec HEUFT 18m2 wyposażony jest w panele grzewcze, w których cyrkuluje rozgrzany termoolej.
 • Wykorzystanie tego czynnika grzewczego zapewnia równomierną temperaturę na każdym cm2 komory wypiekowej. Efektem korzystnym dla naszych klientów jest otrzymywanie z pieców HEUFT powtarzalnego, idealnie skolorowanego pieczywa podczas każdego wypieku.
 • Wyższa akumulacja ciepła. Wyższa niż w piecach tradycyjnych akumulacja ciepła w piecach HEUFT zapewnia natychmiastowe dojście do zadanej temperatury i zniwelowanie jej spadku po otworzeniu drzwi pieca (niepożądany efekt występujący szczególnie w piecach cyklotermicznych).
 • Brak dozoru technicznego nad instalacją. Instalacje termoolejowe HEUFT w przeciwieństwie do pieców rurowych nie podlegają dozorowi technicznemu.
 • Ograniczenie kosztów inwestycyjnych dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego. Dzięki przemyślanemu, perspektywicznemu pierwszemu zakupowi można zmniejszyć koszt kolejnych inwestycji poprzez zakup jednego kotła grzewczego o większej mocy do docelowej obsługi trzech-czterech pieców HEUFT VULKAN Thermo-Roll®. Warto zaznaczyć, że kocioł grzewczy zawsze zużywa ilość paliwa odpowiadającą liczbie podłączonych pieców.
 • Żywotność, czyli inwestycja na pokolenia. Firma HEUFT może się poszczycić tym, że każdy z wyprodukowanych od 1969 roku pieców termoolejowych pracuje do dzisiaj. Pozwala na to solidna konstrukcja pieców HEUFT a także system eksploatacyjny – piec sprzedany dzisiaj podlega wymianie termooleju dopiero po 15 latach pracy i po tym zabiegu pracuje stabilnie i efektywnie.


Źródło: Giko.pl

Szukaj - Baza Firm

Przepisy - Pieczenie